Bảng giá mũi khoan từ BDS

Mũi khoan từ BDS được sản xuất bởi hãng BDS Maschinen GmbH (Đức) là thương hiệu hàng đầu Thế giới về máy khoan từ, mũi khoan từ chất lượng và giá rẻ.

Mũi khoan từ BDS bao gồm:

Kenta Việt Nam là đợn vị phân phối độc quyền các dòng máy khoan từ và mũi khoan từ của BDS. Chúng tôi liên tục cập nhật bảng giá mũi khoan từ BDS đến khách hàng có nhu cầu. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

HOTLINE: 0901 536 563 / 0931 509 099

BẢNG GIÁ MŨI KHOAN TỪ THÉP GIÓ HSS (BDS-ĐỨC)

KBK-U 012 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 12                           261,360
KBK-U 013 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 13                           274,428
KBK-U 014 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 14                           248,292
KBK-U 015 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 15                           291,852
KBK-U 016 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 16                           296,208
KBK-U 017 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 17                           304,920
KBK-U 018 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 18                           291,852
KBK-U 019 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 19                           322,344
KBK-U 020 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 20                           339,768
KBK-U 021 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 21                           361,548
KBK-U 022 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 22                           357,192
KBK-U 023 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 23                           392,040
KBK-U 024 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 24                           405,108
KBK-U 025 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 25                           417,087
KBK-U 026 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 26                           408,375
KBK-U 027 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 27                           443,223
KBK-U 028 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 28                           460,647
KBK-U 029 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 29                           473,715
KBK-U 030 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 30                           486,783
KBK-U 031 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 31                           499,851
KBK-U 032 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 32                           512,919
KBK-U 033 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 33                           543,411
KBK-U 034 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 34                           639,243
KBK-U 035 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 35                           704,583
KBK 036 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 36                           748,143
KBK 037 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 37                           761,211
KBK 038 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 38                           769,923
KBK 039 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 39                           791,703
KBK 040 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 40                           817,839
KBK 041 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 41                           913,671
KBK 042 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 42                           961,587
KBK 043 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 43                           996,435
KBK 044 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 44                        1,057,419
KBK 045 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 45                        1,083,555
KBK 046 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 46                        1,114,047
KBK 047 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 47                        1,148,895
KBK 048 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 48                        1,170,675
KBK 049 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 49                        1,205,523
KBK 050 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 50                        1,247,994
KBK 051 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 51                        1,330,758
KBK 052 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 52                        1,396,098
KBK 053 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 53                        1,574,694
KBK 054 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 54                        1,600,830
KBK 055 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 55                        1,661,814
KBK 056 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 56                        1,731,510
KBK 057 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 57                        1,762,002
KBK 058 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 58                        1,814,274
KBK 059 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 59                        1,853,478
KBK 060 Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 60                        1,892,682
KBL 012 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 12                           352,836
KBL 013 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 13                           361,548
KBL 014 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 14                           331,056
KBL 015 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 15                           383,328
KBL 016 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 16                           412,731
KBL 017 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 17                           425,799
KBL 17.5 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 17.5 #VALUE!
KBL 018 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 18                           408,375
KBL 019 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 19                           482,427
KBL 195 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 19.5                           525,987
KBL 020 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 20                           504,207
KBL 021 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 21                           517,275
KBL 022 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 22                           517,275
KBL 023 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 23                           560,835
KBL 024 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 24                           582,615
KBL 025 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 25                           595,683
KBL 026 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 26                           600,039
KBL 027 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 27                           656,667
KBL 028 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 28                           674,091
KBL 029 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 29                           695,871
KBL 030 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 30                           717,651
KBL 031 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 31                           743,787
KBL 032 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 32                           761,211
KBL 033 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 33                           778,635
KBL 034 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 34                           796,059
KBL 035 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 35                           826,551
KBL 036 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 36                           887,535
KBL 037 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 37                           900,603
KBL 038 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 38                           931,095
KBL 039 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 39                           952,875
KBL 040 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 40                           970,299
KBL 041 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 41                        1,061,775
KBL 042 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 42                        1,083,555
KBL 043 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 43                        1,109,691
KBL 044 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 44                        1,140,183
KBL 045 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 45                        1,175,031
KBL 046 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 46                        1,218,591
KBL 047 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 47                        1,278,486
KBL 048 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 48                        1,304,622
KBL 049 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 49                        1,335,114
KBL 050 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 50                        1,374,318
KBL 051 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 51                        1,548,558
KBL 052 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 52                        1,687,950
KBL 053 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 53                        1,757,646
KBL 054 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 54                        1,827,342
KBL 055 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 55                        1,888,326
KBL 056 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 56                        1,949,310
KBL 057 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 57                        2,005,938
KBL 058 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 58                        2,065,833
KBL 059 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 59                        2,139,885
KBL 060 Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 60                        2,192,157
KEL 020 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 20                        1,265,418
KEL 021 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 21                        1,339,470
KEL 022 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 22                        1,579,050
KEL 023 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 23                        1,587,762
KEL 024 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 24                        1,640,034
KEL 025 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 25                        1,757,646
KEL 026 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 26                        1,836,054
KEL 027 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 27                        1,975,446
KEL 028 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 28                        2,213,937
KEL 029 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 29                        2,309,769
KEL 030 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 30                        2,383,821
KEL 031 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 31                        2,396,889
KEL 032 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 32                        2,427,381
KEL 033 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 33                        2,684,385
KEL 034 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 34                        3,014,352
KEL 035 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 35                        3,219,084
KEL 036 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 36                        3,441,240
KEL 037 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 37                        3,645,972
KEL 038 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 38                        4,032,567
KEL 039 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 39                        4,237,299
KEL 040 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 40                        4,437,675
KEL 041 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 41                        4,658,742
KEL 042 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 42                        4,863,474
KEL 043 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 43                        5,103,054
KEL 044 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 44                        5,324,121
KEL 045 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 45                        5,511,429
KEL 046 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 46                        5,842,485
KEL 047 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 47                        6,064,641
KEL 048 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 48                        6,137,604
KEL 049 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 49                        6,398,964
KEL 050 Mũi khoan thép gió (đặc biệt dài)  Þ 50                        6,621,120

BẢNG GIÁ MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM TCT (BDS-ĐỨC)

HKK-N 012 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 12                           491,139
HKK-N 013 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 13                           491,139
HKK-N 014 Mũi khoan hợp kim 14x30L (loại ngắn) Þ 14                           491,139
HKK-N 015 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 15                           504,207
HKK-N 016 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 16                           504,207
HKK-N 017 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 17                           508,563
HKK-N 018 Mũi khoan hợp kim 18x30L(loại ngắn) Þ 18                           545,589
HKK-N 019 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 19                           549,945
HKK-N 020 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 20                           549,945
HKK-N 021 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 21                           596,772
HKK-N 022 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 22                           596,772
HKK-N 023 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 23                           596,772
HKK-N 024 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 24                           602,217
HKK-N 025 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 25                           607,662
HKK-N 026 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 26                           622,908
HKK-N 027 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 27                           622,908
HKK-N 028 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 28                           622,908
HKK-N 029 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 29                           627,264
HKK-N 030 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 30                           627,264
HKK-N 031 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 31                           738,342
HKK-N 032 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 32                           742,698
HKK-N 033 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 33                           742,698
HKK-N 034 Mũi khoan hợp kim 34x30L (loại ngắn) Þ 34                           748,143
HKK-N 035 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 35                           752,499
HKK-N 036 Mũi khoan hợp kim 36x30L (loại ngắn) Þ 36                           842,886
HKK-N 037 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 37                           842,886
HKK-N 038 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 38                           848,331
HKK-N 039 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 39                           853,776
HKK-N 040 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 40                           858,132
HKK-N 041 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 41                        1,023,660
HKK-N 042 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 42                        1,029,105
HKK-N 043 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 43                        1,029,105
HKK-N 044 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 44                        1,029,105
HKK-N 045 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 45                        1,034,550
HKK-N 046 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 46                        1,109,691
HKK-N 047 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 47                        1,114,047
HKK-N 048 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 48                        1,114,047
HKK-N 049 Mũi khoan từ hợp kim (loại ngắn) Þ 49                        1,119,492
HKK-N 050 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 50                        1,159,785
HKK-N 051 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 51                        1,279,575
HKK-N 052 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 52                        1,315,512
HKK-N 053 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 53                        1,340,559
HKK-N 054 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 54                        1,410,255
HKK-N 055 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 55                        1,425,501
HKK-N 056 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 56                        1,465,794
HKK-N 057 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 57                        1,496,286
HKK-N 058 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 58                        1,525,689
HKK-N 059 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 59                        1,571,427
HKK-N 060 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 60                        1,581,228
HKK-N 061 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 61                        1,636,767
HKK 062 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 62                        1,686,861
HKK 063 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 63                        1,762,002
HKK 064 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 64                        1,821,897
HKK 065 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 65                        1,877,436
HKK 066 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 66                        2,037,519
HKK 067 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 67                        2,083,257
HKK 068 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 68                        2,123,550
HKK 069 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 69                        2,158,398
HKK 070 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 70                        2,223,738
HKK 071 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 71                        2,248,785
HKK 072 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 72                        2,273,832
HKK 073 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 73                        2,318,481
HKK 074 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 74                        2,354,418
HKK 075 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 75                        2,374,020
HKK 076 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 76                        2,424,114
HKK 077 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 77                        2,464,407
HKK 078 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 78                        2,529,747
HKK 079 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 79                        2,544,993
HKK 080 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 80                        2,635,380
HKK 081 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 81                        2,705,076
HKK 082 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 82                        2,795,463
HKK 083 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 83                        2,856,447
HKK 084 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 84                        2,946,834
HKK 085 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 85                        3,056,823
HKK 086 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 86                        3,091,671
HKK 087 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 87                        3,137,409
HKK 088 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 88                        3,282,246
HKK 089 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 89                        3,307,293
HKK 090 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 90                        3,478,266
HKK 091 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 91                        3,689,532
HKK 092 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 92                        3,699,333
HKK 093 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 93                        3,729,825
HKK 094 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 94                        3,759,228
HKK 095 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 95                        3,899,709
HKK 096 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 96                        4,005,342
HKK 097 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 97                        4,080,483
HKK 098 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 98                        4,145,823
HKK 099 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 99                        4,195,917
HKK 100 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 100                        4,426,785
HKK 105 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 105                        4,743,684
HKK 110 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 110                        5,019,201
HKK 115 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 115                        5,165,127
HKK 120 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 120                        5,797,836
HKK 125 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 125                        6,094,044
HKK 130 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 130                        6,851,988
HKK 135 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 135                        7,548,948
HKK 140 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 140                        8,116,317
HKK 145 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 145                        8,854,659
HKK 150 Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 150                        9,591,912
HKL-N 014 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 14                           605,484
HKL-N 015 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 15                           605,484
HKL-N 016 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 16                           605,484
HKL-N 017 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 17                           605,484
HKL-N 018 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 18                           605,484
HKL-N 019 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 19                           605,484
HKL-N 020 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 20                           605,484
HKL-N 021 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 21                           619,641
HKL-N 022 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 22                           619,641
HKL-N 023 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 23                           619,641
HKL-N 024 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 24                           625,086
HKL-N 025 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 25                           625,086
HKL-N 026 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 26                           643,599
HKL-N 027 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 27                           643,599
HKL-N 028 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 28                           666,468
HKL-N 029 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 29                           666,468
HKL-N 030 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 30                           670,824
HKL-N 031 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 31                           820,017
HKL-N 032 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 32                           820,017
HKL-N 033 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 33                           825,462
HKL-N 034 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 34                           829,818
HKL-N 035 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 35                           834,174
HKL-N 036 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 36                           922,383
HKL-N 037 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 37                           927,828
HKL-N 038 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 38                           932,184
HKL-N 039 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 39                           936,540
HKL-N 040 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 40                           941,985
HKL-N 041 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 41                        1,077,021
HKL-N 042 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 42                        1,081,377
HKL-N 043 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 43                        1,081,377
HKL-N 044 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 44                        1,085,733
HKL-N 045 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 45                        1,085,733
HKL-N 046 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 46                        1,136,916
HKL-N 047 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 47                        1,142,361
HKL-N 048 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 48                        1,142,361
HKL-N 049 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 49                        1,142,361
HKL-N 050 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 50                        1,175,031
HKL-N 051 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 51                        1,286,109
HKL-N 052 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 52                        1,318,779
HKL-N 053 Mũi khoan hợp kim 53x55L(loại dài)  Þ 53                        1,332,936
HKL-N 054 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 54                        1,398,276
HKL-N 055 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 55                        1,412,433
HKL-N 056 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 56                        1,467,972
HKL-N 057 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 57                        1,551,825
HKL-N 058 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 58                        1,570,338
HKL-N 059 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 59                        1,598,652
HKL-N 060 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 60                        1,621,521
HKL 061 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 61                        1,682,505
HKL 062 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 62                        1,747,845
HKL 063 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 63                        1,799,028
HKL 064 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 64                        1,860,012
HKL 065 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 65                        1,919,907
HKL 066 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 66                        1,962,378
HKL 067 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 67                        2,003,760
HKL 068 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 68                        2,078,901
HKL 069 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 69                        2,209,581
HKL 070 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 70                        2,269,476
HKL 071 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 71                        2,302,146
HKL 072 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 72                        2,340,261
HKL 073 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 73                        2,372,931
HKL 074 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 74                        2,404,512
HKL 075 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 75                        2,424,114
HKL 076 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 76                        2,475,297
HKL 077 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 77                        2,521,035
HKL 078 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 78                        2,544,993
HKL 079 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 79                        2,567,862
HKL 080 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 80                        2,605,977
HKL 081 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 81                        2,643,003
HKL 082 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 82                        2,741,013
HKL 083 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 83                        2,810,709
HKL 084 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 84                        2,880,405
HKL 085 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 85                        2,917,431
HKL 086 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 86                        2,935,944
HKL 087 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 87                        3,085,137
HKL 088 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 88                        3,201,660
HKL 089 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 89                        3,346,497
HKL 090 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 90                        3,444,507
HKL 091 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 91                        3,495,690
HKL 092 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 92                        3,593,700
HKL 093 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 93                        3,667,752
HKL 094 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 94                        3,757,050
HKL 095 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 95                        3,859,416
HKL 096 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 96                        3,957,426
HKL 097 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 97                        4,045,635
HKL 098 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 98                        4,110,975
HKL 099 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 99                        4,162,158
HKL 100 Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 100                        4,208,985

Xem thêm: Mũi khoan từ nào giá rẻ ?

One thought on “Bảng giá mũi khoan từ BDS

  1. Pingback: Mũi khoan từ nào tốt nhất ??? Mũi khoan lõi-Mũi khoét

Trả lời


Hotline: 0972.887.106
Chat Zalo
Gọi ngay:0972 887 106