Máy vát dùng khí 4" SWT-0004(H)

Liên hệ

Tốc độ quay: 11.000 Rpm

Bán kính vát: R2-R5

Chiều dài: 210 mm

Trọng lượng: 2,4 kg

Phạm vi vát : chủ yếu vát mép lỗ
hoặc khu vực chật hẹp

* Ưu điểm: 

        Máy nhẹ và nhỏ hơn so với máy cùng loại. Tốc độ quay vòng cao (11000 rpm) nên quy trình gia công không bmt mi ,gia công ddàng vi các mép lvà khu vc nhhp như hình bên phi.
Khi cần gia công vát nhiều thì có thể dùng máy vát khí loại 7".

* Thông số kỹ thuật: 

* Hình ảnh góc vát: