Mũi khoan từ hợp kim TCT - BDS

Liên hệ

Mũi khoan từ hợp kim TCT được thiết kế chuyên dụng kể khoét lỗ trên kim loại cứng như inox, kim loại màu, đường ray, … Do đó mũi khoan từ hợp kim TCT phải làm từ các kim loại siêu cứng như cobal, carbide… để có thể đáp ứng cắt gọt dễ dàng những kim loại trên.

Với độ cứng cao có thể cắt được từ 600-800 lỗ với các loại thép cứng S400 trở lên với mức giá rẻ hơn 20-30% các loại mũi khoan từ Nhật Bản.

Mũi khoan từ hợp kim TCT của hãng BDS Maschinens GmbH (Đức) được đánh giá cao về độ chính xác cũng như độ bền từ chất liệu và trình độ gia công từ Đức.

Thông số mũi khoan từ hợp kim TCT (BDS-Đức)

Thông sốLoại ngắnLoại dàiOver long
Vật liệuTCTTCTTCT
Mã hàngHKKHKLHKXL
Chiều sâu khoét mm305575
Đường kính mm14-15014-10018-120
Đường kính chuôi mũi191919
Mũi định tâmZAK 075&90ZAK 100&120ZAK 225&245
Giải nhiệtBDS 6000BDS 6000BDS 6000

Bảng giá mũi khoan từ hợp kim TCT

ModelNameGiá
HKK-N 012Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 12                          491,139
HKK-N 013Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 13                          491,139
HKK-N 014Mũi khoan hợp kim 14x30L (loại ngắn) Þ 14                          491,139
HKK-N 015Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 15                          504,207
HKK-N 016Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 16                          504,207
HKK-N 017Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 17                          508,563
HKK-N 018Mũi khoan hợp kim 18x30L(loại ngắn) Þ 18                          545,589
HKK-N 019Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 19                          549,945
HKK-N 020Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 20                          549,945
HKK-N 021Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 21                          596,772
HKK-N 022Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 22                          596,772
HKK-N 023Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 23                          596,772
HKK-N 024Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 24                          602,217
HKK-N 025Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 25                          607,662
HKK-N 026Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 26                          622,908
HKK-N 027Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 27                          622,908
HKK-N 028Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 28                          622,908
HKK-N 029Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 29                          627,264
HKK-N 030Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 30                          627,264
HKK-N 031Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 31                          738,342
HKK-N 032Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 32                          742,698
HKK-N 033Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 33                          742,698
HKK-N 034Mũi khoan hợp kim 34x30L (loại ngắn) Þ 34                          748,143
HKK-N 035Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 35                          752,499
HKK-N 036Mũi khoan hợp kim 36x30L (loại ngắn) Þ 36                          842,886
HKK-N 037Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 37                          842,886
HKK-N 038Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 38                          848,331
HKK-N 039Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 39                          853,776
HKK-N 040Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 40                          858,132
HKK-N 041Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 41                       1,023,660
HKK-N 042Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 42                       1,029,105
HKK-N 043Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 43                       1,029,105
HKK-N 044Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 44                       1,029,105
HKK-N 045Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 45                       1,034,550
HKK-N 046Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 46                       1,109,691
HKK-N 047Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 47                       1,114,047
HKK-N 048Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 48                       1,114,047
HKK-N 049Mũi khoan từ hợp kim (loại ngắn) Þ 49                       1,119,492
HKK-N 050Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 50                       1,159,785
HKK-N 051Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 51                       1,279,575
HKK-N 052Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 52                       1,315,512
HKK-N 053Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 53                       1,340,559
HKK-N 054Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 54                       1,410,255
HKK-N 055Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 55                       1,425,501
HKK-N 056Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 56                       1,465,794
HKK-N 057Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 57                       1,496,286
HKK-N 058Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 58                       1,525,689
HKK-N 059Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 59                       1,571,427
HKK-N 060Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 60                       1,581,228
HKK-N 061Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 61                       1,636,767
HKK 062Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 62                       1,686,861
HKK 063Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 63                       1,762,002
HKK 064Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 64                       1,821,897
HKK 065Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 65                       1,877,436
HKK 066Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 66                       2,037,519
HKK 067Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 67                       2,083,257
HKK 068Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 68                       2,123,550
HKK 069Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 69                       2,158,398
HKK 070Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 70                       2,223,738
HKK 071Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 71                       2,248,785
HKK 072Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 72                       2,273,832
HKK 073Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 73                       2,318,481
HKK 074Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 74                       2,354,418
HKK 075Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 75                       2,374,020
HKK 076Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 76                       2,424,114
HKK 077Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 77                       2,464,407
HKK 078Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 78                       2,529,747
HKK 079Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 79                       2,544,993
HKK 080Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 80                       2,635,380
HKK 081Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 81                       2,705,076
HKK 082Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 82                       2,795,463
HKK 083Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 83                       2,856,447
HKK 084Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 84                       2,946,834
HKK 085Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 85                       3,056,823
HKK 086Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 86                       3,091,671
HKK 087Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 87                       3,137,409
HKK 088Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 88                       3,282,246
HKK 089Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 89                       3,307,293
HKK 090Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 90                       3,478,266
HKK 091Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 91                       3,689,532
HKK 092Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 92                       3,699,333
HKK 093Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 93                       3,729,825
HKK 094Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 94                       3,759,228
HKK 095Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 95                       3,899,709
HKK 096Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 96                       4,005,342
HKK 097Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 97                       4,080,483
HKK 098Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 98                       4,145,823
HKK 099Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 99                       4,195,917
HKK 100Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 100                       4,426,785
HKK 105Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 105                       4,743,684
HKK 110Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 110                       5,019,201
HKK 115Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 115                       5,165,127
HKK 120Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 120                       5,797,836
HKK 125Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 125                       6,094,044
HKK 130Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 130                       6,851,988
HKK 135Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 135                       7,548,948
HKK 140Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 140                       8,116,317
HKK 145Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 145                       8,854,659
HKK 150Mũi khoan hợp kim (loại ngắn) Þ 150                       9,591,912
HKL-N 014Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 14                          605,484
HKL-N 015Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 15                          605,484
HKL-N 016Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 16                          605,484
HKL-N 017Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 17                          605,484
HKL-N 018Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 18                          605,484
HKL-N 019Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 19                          605,484
HKL-N 020Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 20                          605,484
HKL-N 021Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 21                          619,641
HKL-N 022Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 22                          619,641
HKL-N 023Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 23                          619,641
HKL-N 024Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 24                          625,086
HKL-N 025Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 25                          625,086
HKL-N 026Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 26                          643,599
HKL-N 027Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 27                          643,599
HKL-N 028Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 28                          666,468
HKL-N 029Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 29                          666,468
HKL-N 030Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 30                          670,824
HKL-N 031Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 31                          820,017
HKL-N 032Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 32                          820,017
HKL-N 033Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 33                          825,462
HKL-N 034Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 34                          829,818
HKL-N 035Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 35                          834,174
HKL-N 036Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 36                          922,383
HKL-N 037Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 37                          927,828
HKL-N 038Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 38                          932,184
HKL-N 039Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 39                          936,540
HKL-N 040Mũi khoan hợp kim (loại dài)  Þ 40                          941,985