Mũi khoan từ thép gió HSS - BDS

Liên hệ

Mũi khoan từ thép gió HSS của BDS (Đức) là dòng mũi khoan từ kinh tế nhất và phổ biến nhất, chuyên dụng cho lĩnh vực kết cấu thép, đóng tàu, cơ khí… sử dụng để khoan, khoét lỗ trên thép tấm có độ cứng trung bình.  Sản phẩm nếu được làm mát tốt trong quá trình khoan cắt sẽ cho tuổi thọ cao hơn.

Mũi khoan từ thép gió HSS đáp ứng đầy đủ yêu cầu về khoét lỗ trên thép tấm với đường kính lỗ từ 12 mm tới 130mm, chiều sâu cắt tới 110mm

Thông số mũi khoan từ thép gió BDS

Thông sốLoại ngắnLoại dàiOver long
Vật liệuHSS M2HSS M2HSS M2
Mã hàngKBKKBKKBK
Chiều sâu khoét mm3055110
Đường kính mm12-13012-10020-50
Đường kính chuôi mũi191919
Mũi định tâmZAK 075&100ZAK 100&200ZAK 275
Giải nhiệtBDS 5000BDS 5000BDS 5000

Bảng giá mũi khoan từ thép gió HSS

ModelNameGiá
KBK-U 012Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 12                          261,360
KBK-U 013Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 13                          274,428
KBK-U 014Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 14                          248,292
KBK-U 015Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 15                          291,852
KBK-U 016Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 16                          296,208
KBK-U 017Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 17                          304,920
KBK-U 018Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 18                          291,852
KBK-U 019Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 19                          322,344
KBK-U 020Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 20                          339,768
KBK-U 021Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 21                          361,548
KBK-U 022Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 22                          357,192
KBK-U 023Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 23                          392,040
KBK-U 024Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 24                          405,108
KBK-U 025Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 25                          417,087
KBK-U 026Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 26                          408,375
KBK-U 027Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 27                          443,223
KBK-U 028Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 28                          460,647
KBK-U 029Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 29                          473,715
KBK-U 030Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 30                          486,783
KBK-U 031Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 31                          499,851
KBK-U 032Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 32                          512,919
KBK-U 033Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 33                          543,411
KBK-U 034Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 34                          639,243
KBK-U 035Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 35                          704,583
KBK 036Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 36                          748,143
KBK 037Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 37                          761,211
KBK 038Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 38                          769,923
KBK 039Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 39                          791,703
KBK 040Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 40                          817,839
KBK 041Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 41                          913,671
KBK 042Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 42                          961,587
KBK 043Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 43                          996,435
KBK 044Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 44                       1,057,419
KBK 045Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 45                       1,083,555
KBK 046Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 46                       1,114,047
KBK 047Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 47                       1,148,895
KBK 048Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 48                       1,170,675
KBK 049Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 49                       1,205,523
KBK 050Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 50                       1,247,994
KBK 051Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 51                       1,330,758
KBK 052Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 52                       1,396,098
KBK 053Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 53                       1,574,694
KBK 054Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 54                       1,600,830
KBK 055Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 55                       1,661,814
KBK 056Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 56                       1,731,510
KBK 057Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 57                       1,762,002
KBK 058Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 58                       1,814,274
KBK 059Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 59                       1,853,478
KBK 060Mũi khoan thép gió (loại ngắn) Þ 60                       1,892,682
KBL 012Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 12                          352,836
KBL 013Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 13                          361,548
KBL 014Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 14                          331,056
KBL 015Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 15                          383,328
KBL 016Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 16                          412,731
KBL 017Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 17                          425,799
KBL 17.5Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 17.5#VALUE!
KBL 018Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 18                          408,375
KBL 019Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 19                          482,427
KBL 195Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 19.5                          525,987
KBL 020Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 20                          504,207
KBL 021Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 21                          517,275
KBL 022Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 22                          517,275
KBL 023Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 23                          560,835
KBL 024Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 24                          582,615
KBL 025Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 25                          595,683
KBL 026Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 26                          600,039
KBL 027Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 27                          656,667
KBL 028Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 28                          674,091
KBL 029Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 29                          695,871
KBL 030Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 30                          717,651
KBL 031Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 31                          743,787
KBL 032Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 32                          761,211
KBL 033Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 33                          778,635
KBL 034Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 34                          796,059
KBL 035Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 35                          826,551
KBL 036Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 36                          887,535
KBL 037Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 37                          900,603
KBL 038Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 38                          931,095
KBL 039Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 39                          952,875
KBL 040Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 40                          970,299
KBL 041Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 41                       1,061,775
KBL 042Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 42                       1,083,555
KBL 043Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 43                       1,109,691
KBL 044Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 44                       1,140,183
KBL 045Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 45                       1,175,031
KBL 046Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 46                       1,218,591
KBL 047Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 47                       1,278,486
KBL 048Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 48                       1,304,622
KBL 049Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 49                       1,335,114
KBL 050Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 50                       1,374,318
KBL 051Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 51                       1,548,558
KBL 052Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 52                       1,687,950
KBL 053Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 53                       1,757,646
KBL 054Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 54                       1,827,342
KBL 055Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 55                       1,888,326
KBL 056Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 56                       1,949,310
KBL 057Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 57                       2,005,938
KBL 058Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 58                       2,065,833
KBL 059Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 59                       2,139,885
KBL 060Mũi khoan thép gió (loại dài)  Þ 60                       2,192,157